Grävare

Volvo EC 55 Detta är en liten grävmaskin på ca sex ton med breddbar bandvagn. Det gör att vi kan grensla små och medelstora diken, då räcker det att det finns plats för ett band på vardera sida om diket. Detta minskar ljusnedsläppet drastiskt jämfört med att hugga upp en bred gata jämte diket för en stor maskin, vilket i sin tur gör att dikena inte växer igen så fort. Vid rensning av breda diken kör vi jämte diket. Med bandvagnen i smalaste läget är maskinen endast två meter bred. Maskinen fungerar självklart till alla slags grävarbeten som är lämpliga för maskinstorleken.